Termeni si Conditii de Utilizare

Termeni și condiții de utilizare a site-ului web www.starfamily.ro

1. Informații despre site-ul web www.starfamily.ro

1.1 Site-ul web www.starfamily.ro este proprietatea S.C Lorivas Solutions S.R.L, cu sediul în loc. Dârza, str. Găvanei, nr. 98A1, com.Crevedia, jud. Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comertului cu numărul J15/197/2016, C.I.F. 35656378, numit în continuare starfamily.ro.

1.2 Site-ul www.starfamily.ro a fost creat pentru a oferi clienților (persoane fizice și juridice) informații cu privire la serviciile de recrutare de personal, prestate de S.C Lorivas Solutions SRL și pentru a le oferi acces gratuit la articole de specialitate, care ar putea prezenta interes pentru aceștia.

1.3 Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate mai jos, a documentelor la care se face referire precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

1.4 În situația în care nu acceptați în integralitate conținutul site-ului, fără nicio rezervă sau limitare, vă rugam să încetați accesarea site-ului și /sau a serviciilor ce vă sunt oferite prin intermediul lui. Prin continuarea utilizării site-ului www.starfamily.ro, demonstrați că acceptati să respectați în întregime și necondiționat conținutul prezentului document „Termeni și condiții de utilizare” și documentele la care face referire.

1.5 S.C Lorivas Solutions S.R.L își rezervă dreptul de a modifica structura site-ului sau serviciile puse la dispoziție fără o notificare prealabilă. S.C Lorivas Solutions S.R.L nu este responsabilă pentru întreruperea temporară sau definitivă a serviciilor sau pentru orice modificare sau suspendare cu caracter temporar sau definitiv.

2. Proprietatea intelectuală. Conținut și drepturi de autor.

2.1 Toate materialele de pe acest site reprezintă proprietatea intelectuală a S.C Lorivas Solutions S.R.L. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, însă există posibilitatea de tipărire a paginilor de pe site pentru utilizare personală.

2.2 Se interzice orice utilizare a continutului starfamily.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului paginilor site-ului starfamily.ro în alte scopuri decât cele permise în mod expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail: contact@starfamily.ro.

2.3 S.C Lorivas Solutions S.R.L nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe acest site. S.C Lorivas Solutions S.R.L nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate.

3. Solicitarea unei colaborări

3.1 Solicitările de colaborare (în cazul persoanelor fizice sau juridice) pot fi transmise utilizând formularul de contact de pe acest site, prin e-mail, prin telefon sau deplasare personală la sediul agenției. Utilizatorul are obligația de a ne furniza date corecte și cât mai concrete cu privire la:

- locul de muncă dorit - în cazul candidaților – persoane fizice

- proiectul de recrutare pe care vrea sa colaborăm – în cazul angajatorilor persoane fizice sau juridice.

S.C Lorivas Solutions S.R.L nu poate fi tras la răspundere sub nicio formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către utilizator a unor informații incorecte sau incomplete.

3.2 În situația în care administratorul starfamily.ro consideră că datele furnizate prin intermediul formularului de contact /e-mail sunt incomplete sau incorecte, poate cere detalii suplimentare utilizatorului folosind adresa de e-mail sau telefonul furnizat de acesta.

3.3 Datele dvs. personale furnizate prin completarea și trimiterea formularului de contact de pe site nu vor fi divulgate terțelor părți și nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute inițial. Pentru mai multe detalii referitoare la protecția datelor personale, vă rugăm accesați pagina Politica de Confidențialitate.

4. Legea aplicabilă

4.1 Drepturile și obligațiile părților, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord, vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu având ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru, iar în condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești competente.

5. Dispoziții finale

Starfamily.ro își rezervă dreptul să modifice oricând și în mod unilateral, conținutul acestui document și/sau a altor documente la care se face referire, fără nicio notificare prealabilă pentru utilizatori, motiv pentru care vă recomandăm să citiți „Termenii și condițiile de utilizare” (și/sau documentele la care face referire), de fiecare dată când alegeți să vizitați site-ul www.starfamily.ro. Accesul în paginile site-ului și utilizarea serviciilor noastre, implică faptul că sunteți de acord cu conținutul acestuia.

Pentru întrebări sau neclarități cu privire la termenii stipulați în prezentul document sau la activitatea site-ului, vă rugăm să ne contactați pe e-mail: contact@starfamily.ro.